23 Zorgappartementen in Brunssum geopend

Betaalbaar wonen met zorg in Brunssum

Ontwikkelaar Holikiday B.V. en zorgondernemer Het Andere Wonen hebben, in samenwerking met eigenaar Wonen Limburg, een prettige en veilige woonplek gerealiseerd voor kwetsbare ouderen met een zorgindicatie. Donderdag, 2 november 2023 heeft wethouder Jaimy van Dijk het complex geopend.

Bieden van betaalbaar wonen mét zorg
‘Zoveel mogelijk in de eigen omgeving en speciaal voor mensen met een kleine beurs ontwikkelen we kleinschalige woongebouwen met zorg. Vertrouwd en veilig wonen met 24/7 zorgverlening in een ruim appartement zodat partners bij elkaar kunnen blijven wonen. Dat is waar wij ons voor inzetten’, aldus Paul Rinkens, directeur van ontwikkelaar Holikiday.

In samenwerking met zorgaanbieder Het Andere Wonen heeft de ontwikkelaar zich sterk gemaakt dat het woon-zorggebouw tot stand kon komen. Ook eigenaar Wonen Limburg zag het belang. ‘Als sociale huisvester zetten wij ons in voor het bieden van een thuis voor iedereen die dat niet altijd zelfstandig kan. Ook het bijzondere zorgconcept, waarin de bewoner centraal staat, spreekt ons aan. Dat is dan ook de reden dat we ons hebben ingezet om deze nieuwbouw, samen met de partijen, tot stand te brengen,’ licht corporatiedirecteur René Clement toe.

Ook de gemeente Brunssum was een belangrijke schakel. ‘De lokale overheid heeft een verantwoordelijkheid voor goed leven en wonen voor iedereen. Ik vind het belangrijk mensen die daarbij extra hulp en zorg nodig hebben, kunnen wonen met behoud van regie over hun eigen leven. En dat in een omgeving waar professionele hulp letterlijk dichtbij is. Kleinschalige, persoonlijke en daardoor menswaardige zorg. Hier op deze plek maken deze partijen dat mogelijk’, aldus wethouder Jaimy van Dijk.

Langer zelfstandig wonen
Het Andere Wonen is verhuurder van de ruime appartementen en verleent er de professionele zorg op maat. ‘Met het eigen zorgteam en het inwonend (zorg) ondernemersechtpaar bieden we mensen die een zorgindicatie hebben voor de Wet Langdurige Zorg een fijne woonplek. Met alle ruimte voor activiteiten en ontmoetingen in de gemeenschappelijke ruimte en de gezamenlijke tuin. En door toepassing van domotica hebben de bewoners maximale bewegingsvrijheid zonder dat hun veiligheid in gevaar komt,’ aldus Petra van der Linden, directeur van Het Andere Wonen Brunssum.

Geïnteresseerden om er te gaan wonen kunnen hun interesse aangeven via mail aan info@hetanderewonen.nl. In aanmerking komen mensen met een indicatie vanaf ZZP4 op basis van Persoons Gebonden Budget (PGB).

Op de foto: Vlnr: Wethouder Jaimy van Dijk, Petra van der Linden, directeur Het Andere Wonen Brunssum en oud-wethouder Jo Mertens.