Brunssum legt gebiedsverboden op

Aan twee jongeren is per direct een gebiedsverbod opgelegd voor het centrum van Brunssum. De jongeren, 15 en 16 jaar oud, mogen zich tijdelijk niet meer in het centrum van Brunssum vertonen vanwege illegaal wapenbezit en illegaal (zwaar) vuurwerk.

De overtredingen zijn afgelopen zondag, 4 oktober, geconstateerd bij een actie van de politie gericht tegen jongerenoverlast in het centrum van Brunssum na meldingen over vernielingen en het afsteken van vuurwerk. Onder de meer dan 50 jongeren die de politie aantrof, verspreid over het centrum, vond één aanhouding plaats, een jongere die betrapt werd op illegaal wapenbezit. Een andere jongere werd staande gehouden vanwege het bezit van illegaal (zwaar) vuurwerk.

De burgemeester van Brunssum heeft in reactie daarop beide jongeren per direct een gebiedsverbod opgelegd. Het verbod geldt tot en met 31 december 2020 en is geldig in het winkelcentrum van Brunssum (het ‘Ei’), het Koutenveld, de wijk Kerkeveld, het Lindeplein en het Vijverpark.

Politie, gemeente en straatcoaches gaan samenwerken in een aantal vervolgacties om jongerenoverlast in het centrum terug te dringen. Tevens bereidt de gemeente een samenscholingsverbod voor dat straks zal gelden voor het centrumgebied van Brunssum.