Brunssum start pilot wijkbedrijf

De gemeente Brunssum start met een wijkbedrijf. Vanuit dit wijkbedrijf levert de gemeente straks aan wijkbewoners ondersteuning en hulp van uiteenlopende aard: het beheer van de openbare ruimte, maar ook diensten op het gebied van zorg, veiligheid, leefbaarheid en voorzieningen. Het eerste wijkbedrijf gaat in het voorjaar 2020 van start, in de wijk Brunssum-Noord. Het is een pilot, met vooralsnog een duur van 1 jaar.

Met het wijkbedrijf wil de gemeente een goed bereikbare, laagdrempelige dienstverlening bieden op wijkniveau en daarmee voor jong en oud de leefbaarheid en vitaliteit van de wijken versterken. Het wijkbedrijf wordt fysiek gevestigd in de wijk zelf.

Dicht bij de burger
Met het wijkbedrijf geeft de gemeente uitvoering aan de ambitie zoals verwoord in het coalitieprogramma 2018-2022: ‘De Burger Centraal’.

In dit programma belooft de gemeente een meer wijkgerichte aanpak waarbij de gemeentelijke dienstverlening, nu nog vooral centraal georganiseerd, meer op wijkniveau wordt aangeboden.

Daarmee wil de gemeente zichtbaarder en beter bereikbaar worden. Door dichter bij de burger te gaan zitten, verwacht de gemeente inwoners sneller te kunnen helpen, met een op maat gesneden dienstverlening die aansluit bij de behoeftes van de inwoners in die wijk.

Vanuit het wijkbedrijf gaat de gemeente het onderhoud van de openbare ruimte organiseren, toezicht houden op veiligheid in de wijk, maar bijvoorbeeld ook klussen aanbieden voor mensen die hulpbehoevend zijn. Dat kunnen bijvoorbeeld werkzaamheden in de tuin zijn, of het doen van boodschappen.

Bij het wijkbedrijf kunnen burgers zich melden met vragen, behoeften of gewoon voor een kop koffie. De aangeboden klussen en diensten zijn in principe gratis voor de wijk.

Uitvoering
In het wijkbedrijf werken straks mensen van de gemeente en van mensontwikkelbedrijf Betere Buren, waaronder bijvoorbeeld een ploeg voor de openbare ruimte, een energiecoach, een burenhulp, en een gastheer/-vrouw.

Ook worden in het wijkbedrijf werkzoekenden ingezet die bij Betere Buren een leer-werk traject doorlopen. Zij worden straks ingezet bij de uitvoering van de diverse activiteiten en klussen in de wijk.

Het wijkbedrijf helpt daarmee niet alleen inwoners van de wijk, maar biedt ook een omgeving waarin werkzoekenden hun vaardigheden verder kunnen ontwikkelen.

Coördinerend wethouder is Hugo Janssen. “Het wijkbedrijf is er straks voor alle wijkbewoners. Maar in het bijzonder willen we kwetsbare mensen helpen. Mensen die zorg nodig hebben. Kinderen die opgroeien in armoede. Mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Voor al die mensen willen we er als gemeente zijn. Dan is het belangrijk dat je er dichtbij gaat zitten, zodat je elkaar gemakkelijk weet te vinden. En dat hopen we met het wijkbedrijf te bereiken. Inderdaad, de burger centraal”.

Pilot
Het wijkbedrijf is vooralsnog een proef. Het eerste wijkbedrijf gaat in het voorjaar van 2020 van start in Brunssum-Noord, in principe voor de duur van één jaar. Tijdens dit jaar wordt gekeken welke activiteiten vanuit het wijkbedrijf georganiseerd kunnen worden, en in welke vorm dat het beste kan.

De pilot wordt in november 2020 tussentijds geëvalueerd, met een eindevaluatie in mei 2021. Mocht de pilot met het wijkbedrijf in Brunssum-Noord succesvol zijn, kunnen op termijn ook wijkbedrijven komen in de overige wijken van Brunssum.

Op dit moment wordt nog gezocht naar een geschikte locatie voor het wijkbedrijf in Brunssum-Noord

Laatse publicties