Brunssum zet in op veiligheid en handhaving met actiedag

Brunssum zet in op veiligheid en handhaving met actiedag

Op zaterdag 24 maart organiseerden gemeente, brandweer en netbeheerder Enexis een actiedag in de wijk ‘de Egge’ in Brunssum. Deze actiedag was gericht op brandveiligheid. In totaal werden 190 woningen bezocht en kregen de bewoners informatie en tips met betrekking tot de brandveiligheid in hun woning. Tijdens de actiedag werd ook 1 hennepplantage gevonden en opgeruimd. In woonwijken brengt hennepteelt grote risico’s met zich mee voor de (brand-) veiligheid.

Brandgevaar
In een wijk als ‘de Egge’, met veelal vooroorlogse woningen, is er in het geval van een brand een groter risico op rookdoorgang en instortingsgevaar. Deze woningen beschikken nauwelijks over enige vorm van weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag. Brandveiligheid is hier daarom een belangrijk onderwerp. Hennepkwekerijen vergroten het risico op brand. Vaak worden er elektrische installaties ondeskundig aangesloten en veroorzaken zo kortsluiting of oververhitting. Een uitslaande brand verspreidt zich vaak naar andere woningen en is zo een bedreiging voor de hele wijk.

Handhaving
Gemeente Brunssum houdt zich in samenwerking met de politie nadrukkelijk bezig met de actieve aanpak van illegale hennepteelt. Veiligheid en handhaving staan hierbij voorop. Wnd. burgemeester Gerd Leers: “Hennepteelt in een woning vormt een ernstige inbreuk op de leefbaarheid van een wijk en beïnvloedt de veiligheidsgevoelens van bewoners op een negatieve manier. Samen willen wij Brunssum veiliger maken en het aanpakken van brandgevaarlijke situaties en hennepteelt speelt hierbij een belangrijke rol.”

Resultaten
Tijdens de actiedag werd een aantal brandgevaarlijke situaties aangetroffen. Zo zijn er twee gaslekken gevonden en was er twee keer sprake van gevaarlijke bedrading. Ook ontbrak bij twee woningen de fabrieksverzegeling aan de elektriciteitsmeter. Medewerkers van de brandweer gaven informatie en tips over brandveiligheid in en om de woning en bij iedere bezochte woning werd een rookmelder aangeboden. Ook konden mensen terecht bij de informatiecontainer van Brand Veilig Leven die voor deze actiedag in de wijk was geplaatst.

Verder werd 1 hennepplantage aangetroffen. In totaal werden zo’n 30 planten gevonden. Alle planten en apparatuur zijn in beslag genomen en vernietigd.

Pilot
Deze actiedag is onderdeel van een landelijke pilot met betrekking tot brandveiligheid en hennepplantages. Door een nieuw ontwikkelde technologie kan netbeheerder Enexis onregelmatigheden in het stroomverbruik constateren. Na een geslaagde actiedag in Breda en Tilburg, is besloten de pilot ook in Brunssum uit te voeren.

Meld hennepteelt!
Heeft u vermoedens van een illegale hennepplantage in uw directe omgeving, dan kunt u zich altijd (ook anoniem) wenden tot de Gemeente Brunssum via 045 – 527 8555 of via het meldformulier op www.brunssum.nl. U kunt natuurlijk ook bellen met het telefoonnummer van Meld Misdaad Anoniem 0800 – 7000.