Brunssumse kinderen bewegen beter

Brunssumse kinderen zijn in de afgelopen drie jaar beter gaan bewegen. Dat blijkt uit metingen onder bijna 1.500 scholieren van de basisscholen in Brunssum. De metingen laten zien dat de motorische vaardigheden van de Brunssumse jeugd fors zijn verbeterd. De motorische vaardigheden zeggen wat over de kracht, uithoudingsvermogen, snelheid, techniek en coördinatie van elk kind. De metingen zijn onderdeel van het JOGG-project.

Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). Zo heet het gezondheidsprogramma voor alle kinderen tussen 4 en 12 jaar. Doel van het project is meer Brunssumse kinderen op gezond gewicht krijgen én houden.

Wat is gezond?
In Brunssum had drie jaar geleden bijna 14 procent van de kinderen tot 12 jaar een motorische achterstand. Het aandeel kinderen met overgewicht was 20 procent. Daarom wordt sinds 2014 op alle basisscholen in Brunssum volop aandacht besteed aan bewegen en gezond eten. De kinderen worden gestimuleerd, onder andere tijdens speciale lessen, om zoveel mogelijk in beweging te blijven. Ook krijgen ze lessen over voeding. Wat is nou eigenlijk gezond? En wat niet?

Onlangs zijn de bijna 1.500 kinderen die meedoen aan het project getest. Uit de resultaten blijkt dat het overgewicht afneemt en stabiliseert. Ook is er sprake van een daling van motorische achterstand.

Zo nam het aantal kinderen met overgewicht af met 1,6% ten opzichte van vorig jaar. Het percentage kinderen met ernstig overgewicht steeg juist licht.

Uit de resultaten van de tests blijkt dat de motorische vaardigheden bij het merendeel van de kinderen zich positief ontwikkelen. Zo daalde het percentage van kinderen met een motorische achterstand dit jaar met bijna 15%.

KidsXtra
Om het overgewicht aan te pakken, en ook de motorische vaardigheden nog verder te ontwikkelen, zijn vervolgactiviteiten opgestart met aandacht voor bewegen en gezonde voeding. Voorbeelden van die nieuwe acties zijn KidsXtra en een nieuw project dat zich richt op het verbeteren van de leefstijl van ouder en kind.

Wethouder Math Houben: “We zijn tevreden over de positieve ontwikkeling bij kinderen met een motorische achterstand. Deze dalende lijn willen we voortzetten. Tegelijkertijd blijven we koersen op het aanleren van een gezondere leefstijl bij kinderen – meer bewegen, gezonder eten – zodat ook het overgewicht verder daalt”.

In het JOGG-project werkt de gemeente samen met de Brunssumse basisscholen, peuterspeelzalen, het Emmacollege, de GGD, RiskCare, CMWW, Movare, LVO en Plus Quaedvlieg. De financiering van JOGG gebeurt door de Provincie Limburg, het ministerie van VWS, en de gemeente Brunssum

Laatse publicties