Oostflank

Impuls voor Oostflank Brunssum

Er is een ‘casco gebiedsvisie’ ontwikkeld voor de zogeheten Oostflank van Brunssum om grootschalige economische ontwikkeling mogelijk te maken. Het gebied van 360 hectare gaat daarom flink op de schop. Er komen betere verbindingen, een facelift voor bedrijventerreinen, nieuwe bedrijfskavels en meer ruimte voor groen, energieopwekking en recreatie. Deze gebiedsvisie wordt in de komende jaren.