Persverklaring gemeente Brunssum

Persverklaring

Op zondag 30 augustus 2020 heeft Danny Trommelen zijn ontslag ingediend als lid van de gemeenteraad van Brunssum.

Zijn partij, het PAK, zal op korte termijn een opvolger aandragen, waarbij gestreefd wordt naar een benoeming in de raadsvergadering van 22 september 2020.

In afwachting van het verdere onderzoek vraag ik iedereen om vooral beheerst en kalm te blijven, dit met name in het belang van het slachtoffer en haar familie en met het oog op een ordentelijk verloop van het proces dat het meest gebaat is bij het bewaren van rust en redelijkheid door eenieder.

Lopende dit onderzoek kan ik vanuit mijn rol en positie geen verdere mededelingen doen.

Ik en het voltallige gemeentebestuur van Brunssum leven mee met het slachtoffer en haar familie en zeggen hen alle steun toe.

Wilma van der Rijt
burgemeester

bron: gemeente Brunssum