Een 9 voor financiële gezondheid Brunssum

De gemeente Brunssum krijgt het rapportcijfer 9 voor de financiële positie. Dat staat in het rapport Benchmark Nederlandse Gemeenten 2020 van BDO. In dit rapport brengt de accountantsorganisatie BDO de financiële gezondheid van de 354 Nederlandse gemeenten in kaart.

Het rapport geeft rapportcijfers aan gemeenten, waarbij het hoogste cijfer 10 betekent dat een gemeente op alle financiële kengetallen uitkomt in de categorie ‘minst risicovol’.

De gemeente Brunssum scoort een 9. Volgens deze benchmark staat Brunssum qua financiële gezondheid op plek 22 van de 139 gemeenten met 25.000-50.000 inwoners.

Tekorten
Het rapport stelt vast dat de financiële stabiliteit van Nederlandse gemeenten onder druk staat. Een groeiend aantal lokale overheden kampt met tekorten. Met name het sociaal domein zet de begroting onder spanning.

Over 2018 noteerden 149 gemeenten (42%) een plus van samen € 818 miljoen; 205 gemeenten (58%) hadden een tekort van samen € 948 miljoen. Gemeenten in Limburg, Drenthe en Groningen hebben verhoudingsgewijs de hoogste tekorten, zo blijkt uit het BDO-onderzoek. Kleinere gemeenten tot 50.000 inwoners zitten het best bij kas, grotere gemeenten hebben meer schulden.

Behoedzaam
Wethouder Financiën, Math Houben (PAK) is trots op het behaalde cijfer van Brunssum. “Een financieel gezonde positie is immers de basis voor een goede gemeentelijke dienstverlening. Hoewel de vermogenspositie van de gemeente Brunssum solide is, kiest het huidige college voor een behoedzame koers.”

Verantwoording rapport
BDO accountants & adviseurs doet regelmatig onderzoek in de publieke sector. De financiële gezondheid van de gemeenten is nu voor de tweede keer door BDO in kaart gebracht. De basis van de analyses vormen de openbare financiële kengetallen zoals solvabiliteit, netto/gecorrigeerde schuldquote, grondexploitatie, structurele exploitatieruimte en belastingcapaciteit over de jaren 2008-2018.

Aanvullend heeft BDO de gemeentelijke begrotingen voor 2020 geanalyseerd en gemeenten in het rapport aan het woord gelaten over hun financieel beleid, ervaringen en financiële adviezen voor andere gemeenten.

Laatse publicties