Feestelijk Concert Clemenskerkje

Gezien de beperkte ruimte en de grote belangstelling voor dit Feestelijk Concert is het zinvol om het toegangsbewijs tijdig te reserveren/te kopen.
De verkoop hiervan gestart.
Tickets alleen in voorverkoop verkrijgbaar (á € 7,50) bij de (bestuurs)leden van de MV Troubadour
lammyvansplunter@gmail.com, M – 06 16137261) en
bij Assurantiekantoor de Ruijter, Rumpenerstraat 79.

Zie ook www.clemensdomein.nl

Laatse publicties