Frans Cals plaatste allerlaatste wegkruis

Woensdag 30 september was een memorabele dag. Frans Cals plaatste namelijk zijn allerlaatste wegkruis. Dit wegkruis wordt geplaatst ter nagedachtenis aan alle overleden mijnwerkers. Vanaf 1999 na jaren van restaureren en het plaatsen van 19 wegkruisen in totaal, komt aan deze taak een einde. Recentelijk mocht hij nog uit handen van de burgemeester hiervoor de bronzen discus ontvangen. Voor geïnteresseerden, dit laatste kruis staat op de rotonde Karel Doormanstraat / Wieënweg.