JOKOLA, de lat ligt hoog!!!

JOKOLA, de lat ligt hoog!!!

Op zaterdag 8 oktober 2016 werd Jokola ‘Limburgs Koor van het Jaar’. Het is duidelijk dat daar toen veel repetitiewerk aan vooraf is gegaan.

Dit jaar nemen zij deel aan de derde lustrumeditie ‘de Fendert Zingt’ op zaterdag 21 april in Zevenbergen, Nrd.Brabant.
Dit is het meest ruige zangfestival waaraan Jokola ooit heeft deelgenomen. De ingestudeerde nummers horen allemaal thuis in de Hard-Rock en Heavy-Metal scene.

Dit festival wordt gejureerd en er zijn diverse prijzen aan verbonden. Het zal ondertussen wel duidelijk zijn dat zij hieraan al ijverig hebben gerepeteerd. Zij vinden dat zij vooraf U willen laten beoordelen of zij aan dit prestigieuze zangfestival kunnen deelnemen.

Daartoe is op zondag 8 april een z.g. try-out te beluisteren en te bekijken.
Dit gebeurt in Studio Hellenbrand, Haefland en het begint rond 15.00 uur.
Toegang is gratis, vrije gave is welkom, en wij zullen er zeker zijn!