Laagdrempelige toegang tot schuldhulpverlening

Laagdrempelige toegang tot schuldhulpverlening

De schuldhulpverlening in Brunssum is goed toegankelijk voor inwoners die deze vorm van hulp zoeken. Dat concludeert de Nationale Ombudsman in een landelijk onderzoek. De Brunssumse schuldhulpverlening is onderzocht op veertien aspecten. Twaalf daarvan beoordeelt de ombudsman als ‘goed’.

In maart 2018 deed de Nationale Ombudsman bij 298 gemeenten onderzoek naar de toegang van de schuldhulpverlening. Daarbij keek de ombudsman onder meer naar de laagdrempeligheid van de procedure, de ondersteuning aan mensen die zichzelf niet goed kunnen redden, en de toepassing van weigeringsgronden.

Beoordeling
De Nationale Ombudsman vindt dat Brunssum de toegang tot de schuldhulpverlening goed heeft geregeld. Wie vraagt om een eerste gesprek om zijn hulpvraag toe te lichten, kan dat altijd doen, zonder voorwaarden vooraf. Het gesprek vindt binnen 5 werkdagen plaats, desgewenst bij de aanvrager thuis.

Ook bij de vervolggesprekken – het zogenaamde ‘intaketraject’ – voldoet de gemeente Brunssum aan de door de ombudsman geformuleerde normen. Hierbij kijkt de ombudsman vooral naar de actief ondersteunende rol van de gemeente. Als een aanvrager niet verschijnt op een gesprek, is er dan nazorg? Helpt de gemeente mensen die niet over de vereiste gegevens en bewijsstukken beschikken? Brunssum scoort een ‘goed’ op al deze aspecten.

Brunssum, tenslotte, gaat ook zorgvuldig om met de besluitvorming, zo oordeelt de ombudsman. Als iemand geen hulpverlening krijgt, legt de gemeente duidelijk uit waarom dat zo is. De gemeente wijst de aanvrager ook op de bezwaarmogelijkheden, en verwijst tevens door naar een alternatief voor schuldhulpverlening, of naar andere vormen van ondersteuning of begeleiding.

Verbetering
De ombudsman oordeelt wel dat de toepassing van weigeringsgronden in Brunssum “voor verbetering vatbaar” is. De gemeente Brunssum hanteert weigeringsgronden niet alleen voor saneringskrediet en schuldbemiddeling, maar ook voor andere vormen van schuldhulpverlening, zoals budgetbeheer en budgetcoaching. De ombudsman adviseert Brunssum weigeringsgronden te schrappen, om zo de kans op toelating tot de schuldhulpverlening te vergroten.

Wethouder Servie L’Espoir: “Ik ben heel erg tevreden met de conclusies van de ombudsman. Zijn onderzoek laat zien dat we in Brunssum oog hebben voor mensen die in de problemen

zitten en dat we die mensen helpen, niet met regeltjes, maar met maatwerk. Dit sluit aan bij het uitgangspunt van dit bestuur. Het uitgangspunt dat mensen in situaties terecht kunnen komen die niet altijd hun eigen schuld zijn. Als overheid ben je er dan voor om die mensen een helpende hand toe te steken”.

Zorgplicht
De gemeentelijke schuldhulpverlening ondersteunt mensen bij het oplossen van problematische schulden. Op 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in werking getreden, die de zorgplicht van gemeenten op dit gebied vastlegt. Mensen kunnen aanspraak maken op schuldhulpverlening, als ze voldoen aan de gestelde eisen.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*
*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Scroll Up