Moeten wij dit normaal gaan vinden?

Wij vragen ons hardop af of mensen die stiekem hun afval dumpen trots op zichzelf zijn en moeten wij dit normaal gaan vinden?
Er wordt al langere tijd een aanzienlijk deel afval illegaal gedumpt op straat, klaarblijkelijk heeft men er last van en pleuren ze het gewoon op straat. Geconstateerd is dat dit in vrijwel alle buurten wordt gedaan.

Hoe je het probleem oplost weten we niet. Het vervelende is dat dit stompzinnig gedrag de spuigaten uitloopt.
Het is een nare Nederlandse gewoonte geworden om troep maar op straat te gooien, dat heeft niks met het snel opruimen ervan te maken, maar meer met een verrotte mentaliteit. Meer en meer opruimen omdat men het fatsoen niet heeft om gewoon hun troep in de afvalbak te gooien of naar het millieupark te brengen!

Dat geldt ook voor oud papier: als er geen oud papier in de ondergrondse containers gestopt kan worden, dan neem je het maar weer mee terug en sla je het zolang bij jezelf op, totdat het weer kan.
Troep gooi je niet op de grond, ook niet uit de auto, al ligt die grond nog zo bezaait met troep. Het is wellicht een verklaring, maar nooit een excuus, er is geen excuus.

Tijdens de coronatijd wordt thuis flink opgeruimd. De meeste mensen brengen hun troep zelf naar het millieupark. Vandaag ook weer, we zijn er geweest, weliswaar anderhalf uur in de rij gestaan voordat we aan de beurt waren. Het is drukker dan normaal, je zou toch zeggen dat iedereen inmiddels wel klaar is met opruimen, maar het grofvuil blijft gewoon komen. Er wordt echter ook een aanzienlijk deel illegaal gedumpt op straat, getuige de foto’s die we zelf gemaakt hebben en ontvangen hebben.

Wij hebben sterk de indruk dat het dumpen van grofvuil, afval en dozen vol met papier naast de ondergrondse containers door overtreders bijna nooit een boete oplevert. Kan ook niet want er wordt niet gehandhaafd en opgetreden. De controle moet strenger en tegelijkertijd flinke boetes uitdelen voor het zomaar weggooien op een plaats waar dat niet hoort. Ook duidelijk zichtbare camera’s die echt registreren hebben waarschijnlijk invloed om illegale afvaldumpingen rond ondergrondse containers tegen te gaan.

Uit onderzoek is gebleken dat in Nederlandse gemeenten het cameratoezicht tegen afval dumpen zelden serieus wordt overwogen. De kleinere gemeenten zien op tegen de hoog ingeschatte kosten die ermee gemoeid zijn en achten het middel vaak niet proportioneel ten opzichte van het probleem.
Ook ligt het politiek nogal eens ‘gevoelig’ of men vindt het niet bij de identiteit van de gemeente passen. Cameratoezicht is vooral een preventieve maatregel. Adequate preventie vergt een uitgedokterd geheel van maatregelen, toegesneden op het precieze probleem en de specifieke locatie waar het zich voordoet. Van camera’s alleen zijn geen wonderen te verwachten. Mensen dumpen afval toch als het gemak en profijt groter is dan de verwachte kosten!

Het moet burgers duidelijk zijn dat de mogelijkheid bestaat dat zij worden gefilmd, zodra ze een bepaald gebied betreden. (Camerabeelden mogen in beginsel ten hoogste vier weken worden bewaard). Op de verwerking van de beelden is de Wet politiegegevens van toepassing.
Als er duidelijke afspraken tussen gemeente en politie worden gemaakt, en de politie de regie houdt, zijn ook buitengewoon opsporingsambtenaren bevoegd om de beelden te bekijken en aan de hand daarvan handhavend op te treden. Cameratoezicht kan effectief zijn om afval dumpen tegen te gaan.

Ook wij weten dat filmen in de publieke ruimte alleen mag als dit honderd procent noodzakelijk is. (Privacy-inbreuk)

Gezien het vorenstaande zijn wij van mening dat gerelateerd aan dit artikel de camera’s alleen tegen afval dumpers mag worden ingezet, ook wetende dat als mensen echt willen dumpen, ze dat vast alsnog doen op een plek waar ze niet bekeken worden.

Inmiddels heeft de RD4 laten weten het oud papier weer op te halen. Het stoppen van de inzameling van oud papier aan huis leidde tot extra druk op de ondergrondse containers. Op veel plekken werd oud papier en ander afval naast volle containers bijgezet. In combinatie met dat andere afval dat bij die containers werd gedumpt leidt dat tot ergernis bij omwonenden van die containers.
Normaal gesproken zijn wij neutraal in onze berichtgevingen, echter dit onderwerp heeft ons doen besluiten het toch maar eens onder de aandacht te brengen.

Daarom verzoeken wij jullie gretig gebruik te maken van onze Poll om de meningen te peilen en de resultaten te overhandigen, daar waar ze thuishoren en aandacht vragen/maatregelen laten nemen voor een alsmaar groter wordend probleem.
Een schone omgeving begint immers bij jezelf!

Klik hier om naar de Poll te gaan: https://bit.ly/2KXZEaV