Samenscholings-verbod voor jongeren in centrum Brunssum

De burgemeester van Brunssum heeft een samenscholingsverbod afgekondigd voor het centrum van Brunssum. De maatregel heeft betrekking op jongeren in de leeftijd van 10 tot 23 jaar en houdt in dat zij zich in het aangegeven gebied niet in groepen mogen ophouden groter dan 4 personen.

Het samenscholingsverbod geldt voor een periode van drie maanden, van 15 oktober 2020 tot en met 14 januari 2021, en is geldig in de openbare ruimte in het winkelcentrum van Brunssum (het ‘Ei’), het Koutenveld, de wijk Kerkeveld (met uitzondering van het skatepark), het Lindeplein en het Vijverpark.

Het samenscholingsverbod voor groepen groter dan 4 jongeren geldt niet voor personen uit één huishouden.

Jeugdoverlast
De burgemeester van Brunssum, Wilma van der Rijt, stelt het verbod in naar aanleiding van aanhoudende jeugdoverlast in het centrum van Brunssum. Daarbij maakt een groep jongeren zich stelselmatig schuldig aan vernielingen, intimideren van voorbijgangers, en het afsteken van vuurwerk. Onlangs kregen twee jongeren uit deze groep nog een gebiedsverbod opgelegd voor het centrum van Brunssum.

Met het samenscholingsverbod geeft de burgemeester politie en gemeentelijke handhavers een extra instrument in handen om sneller en adequater jeugdoverlast te bestrijden en daarbij ook, waar nodig, preventief op te kunnen treden.

Op overtredingen van het samenscholingsverbod staat een boete die kan oplopen tot een bedrag van 390,- euro per persoon, per overtreding.