Twee extra cursussen Politiek Actief

Hoe werkt de gemeente en de besluitvorming in de gemeente? Wat doet een gemeenteraad? Ik wil graag meer weten over de politiek? Bent u nieuwsgierig naar de antwoorden op deze vragen? De gemeente Brunssum organiseert een gratis cursus voor álle inwoners die zich interesseren voor de lokale politiek. Vanwege grote belangstelling worden nu twee extra cursussen georganiseerd.

De eerste cursus, die in april plaatsvindt, werd in februari aangeboden. De belangstelling was zo groot dat het aantal beschikbare plekken snel vol zat. Vandaar dat de gemeente de cursus tweemaal herhaalt, in de zomer en in het najaar. Geïnteresseerden kunnen zich daarvoor nu aanmelden. Dat kan tot en met 10 mei 2021.

De keuken van de politiek

Tijdens de cursus krijgt u een kijkje in de keuken van de politiek.

Heeft u er al eens over nagedacht om zelf actief te worden in de politiek? Dan ontdekt u misschien of, en op welke manier, u actief wilt worden in de politiek. Maar ook als u gewoon geïnteresseerd bent of graag wilt weten hoe u als inwoner invloed kunt uitoefenen op de lokale politiek, is deze cursus een aanrader!

De gemeenteraad hoopt op een zo divers mogelijke deelname, waarvoor ook jongeren en vrouwen nadrukkelijk worden uitgenodigd.

Programma
De gratis cursus wordt aangeboden door de gemeente Brunssum en verzorgd door de griffie. Het programma bestaat uit drie bijeenkomsten, steeds op woensdagavond van 19.00 tot 21.00 uur.

Dagdeel 1: Hoe wordt Nederland bestuurd?

Dagdeel 2: Gemeentepolitiek deel 1: taken en rollen van de gemeenteraad

Dagdeel 3: Gemeentepolitiek deel 2: in gesprek met raadsleden

De bijeenkomsten hebben een interactieve insteek, waaraan ook de burgemeester een bijdrage zal leveren. Hiernaast vertellen raadsleden en fractieondersteuners over hun eigen ervaringen.

Geïnteresseerden kunnen kiezen uit twee cursussen die plaatsvinden in de zomer en in het najaar. Dit zijn de data:

– 16 juni, 30 juni en 14 juli

– 22 september, 13 oktober en 20 oktober

De bedoeling is dat de cursus op locatie in de raadzaal van het gemeentehuis zal plaatsvinden. Mocht een fysieke bijeenkomst vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk zijn, zal deze online plaatsvinden.

Aanmelden
Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met de griffie van de gemeente Brunssum, via griffie@brunssum.nl of (045) 527 86 16.

Geef bij een aanmelding door of u wilt deelnemen aan de cursus in juni/juli, of in september/oktober 2021. Vermeld tevens uw volledige naam, adres en contactgegevens, en of u aan alle bijeenkomsten zult deelnemen.

Aanmelden voor beide herhaalcursussen kan tot en met zondag 10 mei 2021. Bij grote belangstelling wordt de cursus mogelijk later in het jaar nog eens herhaald.

Laatse publicties