Voorbereidingen Parade 2020 in volle gang

Van 10 t/m 15 juli 2020 vindt in Brunssum een nieuwe editie van het Worldfestival Parade plaats. Het thema is deze keer Discover the Dance. Het festival vergt uiteraard veel voorbereiding. Zo hebben de organisatie, gemeente Brunssum en omwonenden onlangs gezamenlijk besproken hoe het festival toekomstbestendig kan zijn. De eindconclusie; meer tijd om elkaar informeel te ontmoeten door langere openingstijden en één dagje korter.

Openingstijden
De Parade zit in de genen van Brunssum. Het zorgt voor verbroedering en nieuwe (internationale) vriendschappen. In het festivaljaar 2020 kan iedereen weer komen genieten van de wervelende dansoptredens en de gezellige ontmoetingsmomenten na afloop van de vele optredens. De festivaltent in het Vijverpark zal op vrijdag, zaterdag en zondag open zijn tot 02.30 uur en op maandag, dinsdag en woensdag tot 01.30 uur.

Overleg met de buurt
De ruimere openingstijden zorgen voor uitbreiding van de informele ontmoetingsmomenten tussen dansers en publiek. Omwonenden hebben samen met de organisatie nagedacht over mogelijke aanpassingen ten opzichte van de vorige Parade. De sluitingstijden zijn in goed overleg verschoven. De duur van het evenement en de opbouwperiode zijn juist één dag korter geworden. De afspraken zijn vastgelegd in het gemeentelijk evenementenbeleid. Het college van Burgemeester en Wethouders is daar op 24 september 2019 mee akkoord gegaan.

Traditie van (her)ontdekken en ontwikkelen
Iedere vier jaar komen dansers van over de hele wereld naar Brunssum en dat al sinds 1953. Een rijke traditie die draait om het (her)ontdekken van de internationale traditionele folklore. De Parade 2020 legt een extra accent op het ontwikkelen van nieuwe dansvormen door samensmelting van traditionele groepen en hedendaagse dansers.

Laatse publicties