Woningbouwlocatie Erkens

Bakkerij Erkens sloot op 18 februari 2000 definitief de deuren in de Oelovenstraat/Bouwbergstraat.
Sindsdien heeft het terrein in Brunssum-Oost braak gelegen. Tot nu !!
Het bestemmingsplan “Woningbouwlocatie Erkens” maakt het mogelijk om op de oude locatie van bakkerij Erkens, maximaal 21 grondgebonden woningen te bouwen waar dit op grond van het huidige bestemmingplan niet is toegestaan. Het gaat hierbij om welstands- en gasvrije woningen bedoeld voor particuliere “zelfbouw” middels gemeentelijke uitgifte van bouwkavels.
Bent u geïnteresseerd? Neem contact op met de gemeente.
Laatse publicties