Stichting Foto's Brunssum

ANBI

Doelstelling:

De primaire doelstelling is het verzamelen en bewaren van cultureel (historisch) erfgoed. Hiervoor worden gebeurtenissen, evenementen, mensen, verenigingen, ondernemers, middenstanders, gebouwen, sloop, nieuwbouw, kunst en alles wat de moeite waard is om op beeld vast te leggen, vastgelegd.

De beelden worden gepubliceerd op de Facebook site van Foto’s Brunssum en zijn voor iedereen toegankelijk.

Bijkomende doelstellingen zijn: Informeren, verbinden, samenwerken, bekendheid geven en niet onbelangrijk, mensen die niet meer mobiel of fysiek in staat zijn om evenementen te bezoeken of bekend te worden met het veranderend straatbeeld toch te betrekken bij hun woon en/of geboorteplaats.

Hiervoor wordt zowel statisch als bewegend beeld gebruikt.

Naam Stichting:

Stichting Foto’s Brunssum

RSIN:

864417688

Contactgegevens:

Beleid:

Zie website: https://www.fotosbrunssum.nl

Bestuur:

Voorzitter: de heer P.E.M.L. Gommans
Secretaris: mevrouw M. Janssen
Penningmeester: mevrouw A.W. Wevers

Beloningsbeleid:

Zowel bestuur als vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Verslag uitgeoefende activiteiten:

Jaarverslag

Financiële verantwoording:

Jaarrekening

Ons beleidsplan: