Samenscholings-verbod voor jongeren in centrum Brunssum

De burgemeester van Brunssum heeft een samenscholingsverbod afgekondigd voor het centrum van Brunssum. De maatregel heeft betrekking op jongeren in de leeftijd van 10 tot 23 jaar en houdt in dat zij zich in het aangegeven gebied niet in groepen mogen ophouden groter dan 4 personen. Het samenscholingsverbod geldt voor een periode van drie maanden, […]