Gemeente heft sluiting Klimpark Schutterspark op

De gemeente Brunssum heeft de sluiting van het klimpark in het Schutterspark, Park het Plateau, opgeheven. Dat gebeurde nadat nieuwe controles uitwezen dat de exploitant vooralsnog afdoende maatregelen heeft getroffen om de veiligheid van bezoekers te waarborgen.

Park het Plateau ging op 26 maart 2024 dicht op last van de gemeente. Dat gebeurde nadat was vastgesteld dat klimparcours en klimuitrusting in het geheel niet voldeden aan de veiligheidsnormen. De geconstateerde omissies waren dusdanig dat sluiting van het gehele klimpark aan de orde was.

Teneinde de veiligheid van bezoekers te waarborgen, is het klimpark gesommeerd om maatregelen te nemen. Daarbij ging het niet alleen om het vervangen van een zieke boom, maar ook om verbeteringen aan klimwerktuig en aan bedrading. Aansluitend diende het klimpark een externe keuring te laten uitvoeren voor hernieuwde certificering van de gebruikte materialen.

Hieraan heeft de exploitant gehoor gegeven, zo bleek uit een beoordeling door de gemeente en een externe deskundige. Na deze constateringen is de exploitant meegedeeld dat de sluiting, zoals door de gemeente was opgelegd aan het park, met onmiddellijke ingang is opgeheven.

De gemeente zal de situatie bij het klimpark de komende tijd blijven monitoren.